Østers  (Ostrea edulis)
lever især i Limfjorden  men også i Nordsøen og Vadehavet og  Kattegat. 
Den lever fasthæftet til bunden eller til  andre østers på lavt vand.
Østersens skaller er kraftige og afrundede med en grov, ujævn og koncentrisk overfladestruktur og er gråbrune.
Den lever af at filtrere vandet for plankton.

Relaterede billeder: