Blåmusling (Mytilus edulis)
Blåmuslingen er den mest almindelige musling i Danmark.
Den lever lever på lavt vand  overalt i de danske farvande og fjorde og strande.
Blåmuslinger danner ofte meget store muslingebanker.
Blåmuslinger  er blåsorte og ovale.
Den lever af at filtrere plankton fra vand, som suges ind med deres ånderør.

Relaterede billeder: