Ising  (Limanda limanda)
er almindeligt udbredt og meget talrig i alle danske farvande, især i Nordsøen.
Isingen er en bundfisk, der foretrækker blød sand- eller mudderbund.
Den er en tynd og højrevendt fladfisk.
Højresiden er normalvis ru og mørkebrun eller gullig med røde pletter.
Den lever af orme, krebsdyr, små muslinger, søstjerner og småfisk.

Relaterede billeder: