Laks (Salmo salar)
er almindeligt udbredt i Danmark, hvor den bl.a. forekommer i jyske åer og i Østersøen.
Den er en vandrefisk, der vokser op i vandløb, åer og floder for senere i livet at vandre ud i havet.
Laksen er en slank, torpedoformet fisk med smal halerod, kraftig halefinne og en lille fedtfinne bagest på ryggen.
Den har en mørk ryg og er ellers sølvblank med spredte sorte pletter. Hannen udvikler en krog på underkæben.
Den lever i havet af krebsdyr og forskellige småfisk m.m.

Relaterede billeder: