Mørksej (Pollachius virens)
er en meget almindelig fisk i Danmark. Mørksej kaldes også gråsej eller bare sej.
Den leverb tæt på kysten og længere ude i havet.
Mørksejen har en blåsort ryg og en næsten lige og lys sidelinie.
Den lever af småfisk, fiskeyngel samt krebsdyr.

Relaterede billeder: