Multe  (Mugil chelo)
er blevet ret almindelig i Danmark om sommeren.
Multen lever i småstimer på helt lavt vand langs vore kyster.
Multen er en rund og aflang fisk med en tyk og vortet overlæbe. Den er desuden sølvskinnende med store skæl. Ryggen er blågrå og bugen hvid.
Den lever af alger, plankton, bundplanter og forskellige smådyr som krebsdyr og snegle.

Relaterede billeder: